Links

Bygningen er indrettet handicapvenligt

            

     

      Webmaster 

 

Søsterloge Nr. 22 Dronning Dagmar

Skive

Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar, Skive

Torsdag den 7. december 1933 samledes nogle ordensmedlemmer i Skive for at undersøge, om der

var interesse for en Rebekkaloge i byen. Mødet blev ledet af br. exm. K. Bernth og 5 herboende

medlemmer, 2 brødre og 3 søstre, som var optaget i Rebekkaloge nr. 14 Ruth, Aalborg. Dette møde

skabte grobund for Ordenen, og der stiftedes i januar 1934 en Rebekkaforening. Rebekkaloge nr. 14

Ruth, Aalborg viste sagen interesse og sendte str.exm. Anna Rasmussen til Skive for at holde et

foredrag for en indbudt kreds af damer. Dette fik stor betydning, og  adskillige af de indbudte meldte

sig til optagelse i Ordenen.

Den 25 marts 1934 blev 11 damer indviet og i løbet af året steg tallet til 21 nye søstre. Disse søstre

gjorde et stort arbejde for at tilendebringe forberedelserne for at nå målet, Logens stiftelsesdag.

Allerede året efter – den 10 marts 1935 – blev Rebekkalogen nr. 22 Dronning Dagmar institueret i

Skive.

Logen er opkaldt efter Kong Valdemar Sejr’s milde og opofrende dronning. Medlemstallet var da 22

søstre og 3 brødre. Logens første O.M. blev br. exm K. Bernth, U.M. str. Laura Madsen, sekretær str.

Helga Bernth, kasserer str. Dorthe Søgaard og skatm. str. Petra Jensen, Rebekkalogen nr. 22

Dronning Dagmar har været moderloge for Rebekkalogen nr. 32 Liljen, Struer, som blev institueret

den 21. marts 1948, og Rebekkalogen nr. 42 Liden Kirsten, Thisted, som blev institueret den 3.

november 1962.

Ved årsskiftet 2009-2010 er medlemstallet 105 for Søsterloge nr. 22 Dronning Dagmar.

Har du fået lyst til at høre mere om Søsterloge nr. 22 Dr. Dagmar, er du meget velkommen til at

kontakte Str. Overmester pr. mail til overmester.

Er du interesseret i at læse om Odd Fellow Ordenens historie kan du gøre dette på www.oddfellow.dk